lunes, 20 de julio de 2015

INDICE QUIMICO - O (III)

Oxido de mesitilo 104.330t,
104.335t, 104.337t
Oxido de níquel 11.25
Oxido de nitrógeno 4.11, 10.7,
10.82 - 10.83, 44.4f, 81.17,
82.19, 82.21, 82.51, 96.14,
102.8, 102.76
Oxido de paladio 74.48
Oxido de plata 11.25, 81.4,
81.16
Oxido de plomo 11.25, 81.2 -
81.3, 82.6, 96.18
Oxido de potasio 10.87, 62.3,
62.7, 104.62t, 104.66t, 104.68t,
104.72t
Oxido de propileno 33.72
Oxido de selenio 11.25
Oxido de sodio 10.87, 62.3
Oxido de titanio 10.87, 12.17
Oxido de tribultitina 33.41
Oxido de tributilzina 71.8
Oxido de tris(1-aziridinil)fosfina
33.75
Oxido de tris(2-metil-1-aziri- dinil)fosfina 33.75
Oxido de tritio 48.26
Oxido de uranio 39.32, 76.10 -
76.11
Oxido de vanadio 82.10
Oxido de zinc 10.19, 10.87,
11.25, 73.16f, 78.24, 80.3, 82.7,
82.43, 82.55, 92.9
Oxido nítrico 44.5, 44.9, 55.4,
74.49, 78.5, 102.39
Oxido nitroso 7.11, 20.23,
53.27, 96.46, 97.60 - 97.61
N-Oxido polivinil piridina 10.52
Oxidos de azufre 44.4, 49.31,
53.12, 67.10, 67.14, 72.19,
73.15, 73.17, 82.55
Oxidos de carbono 44.6, 73.9
Oxidos de hierro 73.15, 73.18
Oxidos de nitrógeno 15.23,
36.2, 44.4, 44.6, 44.9 - 45.10,
45.21, 53.11 - 53.13, 54.12,
55.4 - 55.5, 55.14, 64.24, 66.17,
72.19, 73.12, 73.15, 73.17,
74.36, 74.59 - 74.60, 76.8,
76.17, 78.10, 78.33, 91.5
Oxidos nitrosos 45.25

No hay comentarios:

Publicar un comentario